Адвокат по застрахователно право

авг. 22, 2020 |

Всички ние имаме нужда от сигурност. Застраховките са това, което осигурява защитата на нашето имущество, здраве и живот. За съжаление обаче, взаимоотношенията между застрахователите и застрахованите лица често се изграждат на базата на сложни и не винаги достатъчно едносмислени клаузи.

Адвокатска кантора работи със специалисти по застрахователно право с дългогодишен опит и ще Ви помогне да разкодирате правните норми в областта на застраховането, които регламентират създаването, протичането и прекратяването на отношенията между Вас и застрахователите Ви.

С какво можем да Ви бъдем полезни?

Адвокатска кантора предлага консултации по цялостната гама от въпроси на застрахователното право. Ние можем да Ви помогнем с подаването на възражения и писмени претенции, когато застрахователите Ви откажат да изплатят определена дължима сума или застрахователно обезщетение. Нашата кантора ще бъде Вашият представител пред всички съдебни инстанции в България по застрахователните дела.

Предлагаме Ви да се възползвате от нашия опит в застрахователното право относно всякакви консултации по застрахователния договор, от момента на изготвянето му с клаузи, които да бъдат от максимална полза за Вас, през създаването на съзастрахователен договор, прекратяване на договора и  всякаква помощ при определянето на правата и задълженията на страните и изплащането на обезщетения.

Осигуряваме Ви специализирана помощ по всякакъв вид застраховки: Застраховка „Живот“ и „Злополука“, Абонаментна застраховка, Застраховка срещу рискове на превоза, Застраховка на правни разноски, Застраховка „Помощ при пътуване“, Застраховка „Гражданска отговорност“, Застраховка „Каско“, Застраховка „Карго“, Застраховка „Имущество“, Застраховка „Трудова злополука“, и др.

Как да се предпазим от злоупотреби?

За съжаление много често застрахователните компании злоупотребяват със своите клиенти, които в повечето случаи не могат да си позволят да заведат дело, за да получат обезщетенията, които заслужават. Много от клиентите дори не знаят, че имат право на обжалване на експертизите на застрахователите. Тези оценки в повечето случаи са субективни, неясни, и тъй като се извършват от застрахователите – са в тяхна полза. Често застрахователните компании директно отказват да изплатят обезщетение, а причините за това или не се представят, или се поднасят по твърде неразбираем за клиентите начин.

Адвокатска кантора е тук, за да Ви напътства при защита на Вашите права и да Ви предпази от злоупотреби! Потърсете нашата помощ и получете обезщетението, което заслужавате!

Posted in: Uncategorized

Comments are closed.