Три нови метода за подобряване на учебния процес

авг. 9, 2020 |

Традиционният метод на преподаване, използван в продължение на стотици години, сега придобива по-ниски резултати в сравнение с по-съвременните и революционни методи на преподаване, които днес могат да се използват в училищата. Повишено е взаимодействието между учениците, границите на авторитета се разпадат и се набляга върху удовлетвореността, а не над оценките.

 

Като учители е необходимо да можете да преподавате и да останете ангажирани. Това поставя по-голяма отговорност върху създаването на учебни планове, които наистина работят. Ето три метода на преподаване, които оказват влияние:

Разпростиращо се обучение

Учителите съобщават невероятни резултати, когато става въпрос за разпростиращото се учене. То е учебен метод, при който кондензираното учебно съдържание се повтаря три пъти с две 10-минутни почивки, през които учениците извършват физически дейности.

Ключът е в мозъчните клетки, които помагат да се създадат връзките, от които се нуждаем, за да си припомнят знанията. Освен това има допълнителна полза от това да позволим на учениците да се отпуснат. Така те имат време да съхранят и обработят части от учебната програма в такива малки раздели и да ги запомнят, преди да са преминали към друга учебна сесия.

Гъвкавите петъци

Понякога конвенционалните блокове уроци просто не работят, тъй като всеки студент е различен и всички имат своите проблемни предмети. Концепцията за гъвкавите петъци е, че задълбочено познание на дадена тема може да се придобие, като просто цял ден се преподава определен предмет.

По време на гъвкавите петъци учителят се опитва да помогне на всеки студент да научи най-трудното за него лично. Някой повтаря, някой учи. Това го прави по-удобно за студентите, тъй като те могат да се съсредоточат върху едно нещо, докато са в училище.  Гъвкавите петъци са по-обвързани със студентите и дават фокусирано време за обучение, което може да помогне на студентите да схванат трудните им понятия.

Гъвкавите петъци могат да бъдат в по-голям период от време – гъвкави седмици, за по бързо усвояване на материала.

Ангажиране

По нов метод на преподаване, наречен „ангажиране“, студентите се приканват да се ангажират с реалния свят, да анализират всичко, което се случва в различните сфери на живота (икономически, бизнес, социални сфери и т.н.). Вместо конвенционалните методи на преподаване, учениците посещават местния бизнес, за да могат да видят как знанията, които са научили, са приложени към реалния свят.

Новите методи на преподаване имат за цел да подобрят качеството на образованието и истински да включат учениците в образователния процес.

Posted in: Uncategorized

Comments are closed.